BGZ staat voor een frisse wind en gaat werken vanuit de kracht van de samenleving en niet enkel vanuit het gemeentehuis. Inwoners betrekken bij bestuur is voor BGZ cruciaal en is voor ons natuurlijk gedrag. Besturen en kiezen op basis van inhoud in plaats van jarenlange traditie. BGZ benaderd de politiek met name pragmatisch; ‘zeg wat je doet, en doe wat je zegt’!

Wij zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht religie, afkomst, leeftijd of geslacht en vertegenwoordigen daarmee eenieder uit de Zwartewaterlandse samenleving. BGZ is een lokale partij, zonder landelijke of provinciale gebondenheid en daaruit voortvloeiende keuzes.

Het bestuur van vereniging BGZ bestaat uit: Eelko Felix (voorzitter), Albert Coster (secretaris) en Cor van Dijk (penningmeester)

Wilt u meedoen of wilt u onze partij financieel ondersteunen? Klik dan hier.