Parkeeroverlast

Parkeeroverlast

BGZ vindt de leefbaarheid in uw directe omgeving van groot belang. Van bijv. parkeeroverlast in Zwartsluis tot een aantrekkelijk havenplein in Genemuiden. Afgelopen donderdag zijn de Leefbaarheidsplannen van Zwartewaterland vastgesteld. Op papier zijn het unieke leefbaarheidsplannen voor de kernen en het buitengebied opgesteld voor en mede door inwoners.Omdat we te maken hebben met verschillende kernen, is geen plan hetzelfde. Elke kern of buitengebied uniek in zijn soort. Zo kent het buitengebied de nodige wensen, welke nog niet concreet zijn gemaakt en zijn er kernen waar men al begonnen is aan de inrichting van de buitenruimte. We hebben o.a. specifiek gevraagd naar de parkeeroverlast die veel inwoners van Zwartsluis ervaren en die van (negatieve) invloed is op hun directe leefomgeving. Daarover hebben we de wethouder bevraagd. De wethouder gaf aan dit niet “1-2-3”in de Leefbaarheidsplannen “te kunnen oplossen”. “De parkeeroverlast in Zwartsluis is een probleem en kent veelal een specifieke oorzaak en is aan de orde daar waar relatief veel arbeidsmigranten wonen”.De gemeente heeft gisteren gecommuniceerd dat zij sinds kort een Klankbordgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft. Inwoners van de gemeente kunnen hier terecht met wensen en ideeën voor goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten. Alle inwoners kunnen hiervoor terecht op arbeidsmigranten@zwartewaterland.nl. De gemeente (projectleider) zal zeer zorgvuldig omgaan met de informatie. De gemeente hoopt op een grote respons.BGZ hoopt dat het voor belangstellende en belanghebbenden meer is dan alleen meepraten en meedenkend en vertrouwt er op dat de gemeente daadwerkelijk met uw inbreng tot een breed gedragen plan met oplossingen komt.