Persbericht

Persbericht

Buitengewone coalitiebreuk 

Persbericht: Zwartewaterland: Bij BGZ staan inwoners centraal en moet de inwoner kunnen vertrouwen op een eerlijke en transparante overheid. Vooral blijven denken in mogelijkheden om vernieuwend en ambitieus te zijn, zonder daarbij voorbij te gaan aan o.a. zorgvuldigheid, evenredigheid en vooringenomenheid. 

Vanuit deze punten zijn we twee jaar geleden een coalitieakkoord aangegaan met CU en SGP. Met verbazing, en teleurstelling hebben wij, het opgezegde vertrouwen in ons, en onze wethouder, aangehoord. BGZ herkent zich niet in het geschetste beeld door bovengenoemde partijen.

Inleiding: BGZ heeft in mei 2018 gezegd te gaan voor inhoud, feiten en inwoner centraal. “Liever 5 dossiers goed dan 10 halfbakken. Feiten, inhoud en oplossingsgericht”. Immers veel dossiers uit de portefeuille van dhr. Coster kennen naweeën van voorgaande raadsperioden. Al tijdens de coalitieonderhandelingen zijn dossiers, waaronder de Molenwaard, benoemd waarin oplossingen moesten worden gevonden. Daar is door CU en SGP volledig mee ingestemd.

Reactie Media: Wij zijn dan ook verbaasd om in de media te moeten lezen dat “Doordat de fractie van BGZ door bijvoorbeeld eigendom van henzelf of via directe relaties ook op andere manieren direct betrokken is bij de Molenwaard”. ‘Betrokken’ als zijnde een woonachtig BGZ fractielid op de Molenwaard is nooit een geheim geweest. Deze informatie is openbaar en staat vermeld op de gemeentelijke website. Juist in dit dossier is er alles aan gedaan om elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Onder toeziend oog van de burgemeester is, voor dit dossier, een ‘4-ogen principe’ toegepast in het college. Ook in de raad verlaat woonachtig raadslid tijdens behandeling de raadszaal. 

De inwoners centraal, oplossingsgericht werken en transparant bestuur. Zo ook in dossier De Molenwaard. De bewoners is door middel van een enquête gevraagd, op uitdrukkelijk verzoek van de CU en SGP, hoe ze tegen mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het plangebied aankijken. Juist vanwege transparant bestuur is het in dit soort dossiers van belang dat ALLE mogelijkheden goed onderzocht worden. Op momenten dat vragen van de wethouder onbeantwoord blijven of informatie niet compleet of onjuist wordt verstrekt is dat onacceptabel. Dan lijkt er bij anderen sprake van vooringenomenheid.

Als BGZ verafschuwen wij achterkamertjespolitiek. De wethouder wordt ervan beschuldigd te kritisch te zijn, te diepgravende vragen te stellen of een mening hebben willen doordrukken. In BGZ optiek zijn die eerste twee juist kwaliteiten en dus een plicht. Dat hoort nu juist wèl bij de rol van wethouder. Een eigen mening doordrukken was en is niet aan de orde. Wel aan de orde is dat ALLE mogelijkheden goed inzichtelijk worden gemaakt en afgewogen moeten kunnen worden. Juist zonder vooringenomenheid.

In een samenleving als Zwartewaterland is het haast onmogelijk om als raadslid geen enkele relatie te hebben met dossiers. Dit geldt voor alle andere politieke partijen in de Raad. Zo is er in de achterliggende periode besluitvorming geweest op diverse dossiers waarbij raadsleden zelf direct en indirect betrokkenheid hadden. Dossiers waarin BGZ de stem van de inwoners vertegenwoordigde daar waar coalitiepartij(en) aan voorbij wilden gaan.

Vervolg: BGZ ziet het als plicht van fractie en wethouder kritisch en transparant te zijn. De wethouder heeft volgens de BGZ fractie dan ook het volste recht om bij twijfel op dossiers alle informatie boven tafel te krijgen. Dat heeft niets te maken met wantrouwen maar alles met zorgvuldigheid. Aan de overtuiging dat besturen dient te gebeuren op inhoud en transparantie zal BGZ nooit concessies doen. Daar hebben alle inwoners recht op. BGZ heeft steeds opengestaan voor dialoog. Het is dan ook bijzonder teleurstellend dat de traditionele partijen de handdoek in de ring werpen. Het lijkt alsof het voor hen te spannend wordt wanneer een wethouder van een jonge partij zaken bloot legt die wellicht voor hen lastig uit te leggen zijn.

BGZ herkent zich dan ook niet in de beschuldigingen aan het adres van de wethouder en fractie. De persverklaringen van CU en SGP zijn een verzameling van feitelijke onjuistheden en niet gestoeld op enig bewijs. Duidelijk moet zijn dat in deze de BGZ fractie volledig achter haar wethouder staat en elke poging van CU en SGP om hem op onjuiste gronden in een kwaad daglicht te stellen, zal bestrijden. BGZ betreurt de gehele gang van zaken. Deze is niet goed voor personen binnen het college en niet goed voor gemeente Zwartewaterland en haar inwoners. BGZ blijft openstaan voor gesprekken en blijft klaarstaan voor alle inwoners van onze buitengewone gemeente.