Pop-up store in Zwartewaterland.

Pop-up store in Zwartewaterland.

Pop-up store in Zwartewaterland.

Volgens BGZ een goede ontwikkeling. In ons verkiezingsprogramma hebben we het benoemd. Niet alle panden die leegstaan krijgen direct en langdurig een nieuwe bestemming. Er dient in Zwartewaterland ook ruimte te zijn voor creatieve oplossingen in relatie tot leegstaande (winkel)panden. Flexibele oplossingen moeten mogelijk zijn waarbij te denken valt aan een pop-up store en tijdelijk ondernemerschap. Inspelen op nieuwe situaties en veranderingen vergt creativiteit.