Primeur in Provincie Overijssel: Snelheidsmeter

Primeur in Provincie Overijssel: Snelheidsmeter

Primeur in Provincie Overijssel: Snelheidsmeter www.safety-safe.nl die goed weggedrag beloont in Hasselt

Sinds dinsdag 22 oktober in Hasselt aan de Sikkel. Wethouder Albert Coster is enthousiast over het traject: “We zijn blij dat de bewoners zich hard willen maken voor de verkeersveiligheid in de wijk. Alleen samen met hen kunnen we het aantal hardrijders verminderen. Met dit buurtparticipatietraject gaan we het snelheidsprobleem samen aanpakken!”

De Safety-safe, zo heet de snelheidsmeter, beloont weggebruikers die zich aan de snelheid van 30 km/uur houden door geld in de spaarpot te stoppen. Het totaalbedrag wordt besteed aan een door de bewoners gekozen doel voor de buurt.

De Sikkel in Gemeente Zwartewaterland is een 30-km zone, waar door veel weggebruikers te hard wordt gereden. Daarom is Veilig Verkeer Nederland (VVN) in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland en in samenwerking met de gemeente een buurtparticipatietraject gestart. De inzet van de Safety-safe is daar een onderdeel van. Na inzet van de Safety-safe, voert VVN samen met de bewoners ook andere acties uit om het aantal hardrijders te verminderen.

Hoe werkt de Safety-safe?
Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheidslimiet houdt en de snelheidsmeter passeert, zorgt ervoor dat er geld in de digitale spaarpot komt. Dit is direct zichtbaar op het bord. De Safety-safe staat vier weken in de straat. Daarna wordt het eindbedrag bekendgemaakt en besteed aan een door de bewoners gekozen doel: een eigen snelheidsmeter-smiley voor de Sikkel en omliggende straten. De komst van de Safety-safe in Hasselt is een primeur voor Overijssel. De Safety-safe is echter een beproefd concept, dat eerder succesvol is ingezet in andere Nederlandse gemeenten. Op www.safety-safe.nl staat meer informatie.

Veilig Verkeer Nederland
VVN is een buurtparticipatietraject gestart met bewoners van de Sikkel in Hasselt. Veilig Verkeer Nederland is dé verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. Maatschappelijk betrokken en weet wat er leeft op straat. De missie: iedereen veilig over straat. Veilig Verkeer Nederland activeert en faciliteert zoveel mogelijk mensen en organisaties om daar een bijdrage aan te leveren. Meedoen is makkelijk!

ROV Oost –Nederland
Het ROV Oost-Nederland is opdrachtgever voor het buurtparticipatietraject. Het ROV is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met hun kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengt het ROV de juiste partijen bij elkaar en initiëren ze projecten. Het ROV richt zich daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. De ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis! Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland.