Raadpraat

Raadpraat

Er was nogal wat te bespreken gisteravond. Het document ‘vervolgtraject arbeidsmigranten zijn welkom’ nam veel tijd in beslag. Het feit dat via de media deze notitie eerder bekend was dan bij de (oppositie) raadsleden, deed in het voortraject al de wenkbrauwen fronzen. En ook gister waren er de nodige bedenkingen.Dat de woon – en leefomstandigheden van arbeidsmigranten de menselijk maat moet kennen, daar is BGZ en elke andere fractie het over eens. Met name de oppositie ziet graag ook dat de eindwerkgever mede verantwoordelijk is voor deze woon -en leefomstandigheden. Daarvoor heeft het college van B & W een concept- overeenkomst (convenant) opgesteld. Op dit moment roept dit nogal een aantal vraagtekens op waardoor er gister geen besluit door de raad is genomen. Wordt vervolgd over twee weken. Onduidelijk blijft ook hoe de parkeerproblematiek en het gebrek aan woningen welke geschikt zijn voor bijv. starters, opgelost gaat worden. Hoewel beide, en met name de parkeeroverlast die wordt ervaren in Zwartsluis, zijn benoemd in de klankbordgroep, zal er op korte termijn geen oplossing gevonden zijn. Het College gaat er wel mee aan de slag….In september worden de Zwartewaterlandse bestemmingsplannen aangepast en er wordt dan gebruikgemaakt van één paraplubestemmingsplan. Hierin mag voorlopig bestaande huisvesting blijven voortbestaan en bij de wens van ondernemer is er de mogelijkheid om bijv. een leegstaand kantoorpand geschikt te maken voor huisvesting (tegen inruil van bestaande huisvesting die ondernemer aanbiedt).