Raadpraat

Raadpraat

Gaan we wel de juiste woningen bouwen in Over de Weede fase 1B te Hasselt en ons voorstel voor Energiebeleid in de vorm van een verordening is aangehouden. Afgelopen donderdag stonden er twee hoofdonderwerpen op de raadsagenda. Het beeldkwaliteitsplan Over de Weede fase 1B en de Regionale Energie Strategie (RES).Kort maar krachtig; Eerlijk is eerlijk; er ligt een mooi beeldkwaliteitsplan voor Over de Weede fase 1B. Maarā€¦. worden de juiste huizen gebouwd? Die vraag werd door meerdere fracties gesteld. Is er ruimte voor starterswoningen en wellicht (sociale) huurwoningen? Daar waar nu juist zoā€™n vraag naar is.De wijk is groen en ruim opgezet. BGZ vroeg wel aan het College waar we nu de input en wensen van de inwoners terugkomen in de plannen? Zo zijn er wensen voor brede oevers, speelplaatsen en bijvoorbeeld hondenuitlaatroutes. Als het goed vinden we dit en het aantal type woningen, terug in het definitieve bestemmingsplan later dit jaar.BGZ vroeg het college om te komen met energiebeleid in de vorm van een verordening. Reden hiervoor is dat we als Raad in de achterliggende tijd wel via moties hebben uitgesproken dat we graag zien dat,wanneer de zonnepaneelvelden en windmolens eenmaal gerealiseerd zijn, er minimaal 50% lokaal eigendom bestaat. Nu is dat nog niet vastgelegd in beleid en dus ook niet toetsbaar. Ons voorstel is aangehouden; het College heeft aangegeven dat beleid absoluut noodzakelijk is, maar zij nog even tijd nodig heeft hoe dit vorm te geven. Wordt vervolgd…