Raadpraat

Raadpraat

Extra Rijksgeld voor het Zwartewaterlandse sport – en beweegakkoord! BGZ bevroeg het College hierover tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdagavond.De rijksoverheid heeft voor het jaar 2021 extra middelen vrijgemaakt voor het lokale Sportakkoord en dat is goed nieuws voor sport -en beweegaanbieders! Met de zomermaanden in het vooruitzicht zijn de uitvoeringsbudgetten voor het jaar 2021 voor gemeentes Ć©Ć©nmalig verhoogd, zodat sport en beweegaanbieders meer mogelijkheden hebben om sportactiviteiten te organiseren. Hiermee beoogt het Rijk, waar dat mogelijk is, het sporten en bewegen te bevorderen in een tijd waarin dat door de coronamaatregelen lastig is. BGZ bevroeg het college of Zwartewaterland het extra geld ook daadwerkelijk gaat besteden t.b.v. de sport – en beweegaanbieders. Dat bevestigde ook het college. Werkgroepen zijn op de achtergrond hard bezig om uitvoering, en nu dus met extra geld, aan het akkoord te geven. Het biedt dus kansen, ook voor Zwartewaterlandse sportverenigingen! https://nocnsf.nl/sportakkoord Ook kwam de vraag aan de orde ā€˜wat te doen met de huidige overlast van vuurwerkknallersā€™, kwam de terrasverruiming ter sprake en heeft Stichting op Kop, het openbaar onderwijs in Zwartewaterland, nieuwe leden voor de Raad van Toezicht benoemd. Na een kort en inhoudelijk debat heeft de raad besloten dit jaar geen ā€˜terras-reclame en luifelā€™ belasting (precariobelasting) te heffen van de horecaondernemers. BGZ kreeg van de wethouder de toezegging dat ook horecahuurders van gemeentelijk vastgoed een helpende hand wordt geboden.