Raadpraat

Raadpraat

Wonen waaronder Huisvesting van arbeidsmigranten (Internationale medewerkers), en het gemeentelijke Rioleringsplan stonden besluitvormend op de agenda van de Raad afgelopen donderdag. Het bestemmingsplan Wonen is een zg. paraplubestemming geworden. Dit betekent dat dit plan geldt voor geheel Zwartewaterland. De Raad was het eerder met elkaar eens was dat we de druk van overbewoning van 1 woning, met name in de centra van de kernen, in de toekomst moeten uitsluiten. In het plan is nu, als afwijking op de regels, toch een mogelijkheid gecreëerd. Eenmaal voldaan aan een aantal voorwaarden, is het mogelijk dat per straat tot maximaal 10% van de woningen bewoond mag worden door meerdere personen die geen huishouden met elkaar voeren. BGZ bleef bij het standpunt, dat ook uitzonderingen niet wenselijk zijn, ook vanwege o.a. mogelijke parkeeroverlast.Het gemeentelijke rioleringsplan zag er goed uit. Hoewel u als gebruiker hiervan weinig ziet en het wel prettig is wanneer alles goed doorspoelt, zijn investeringen onder de grond nodig. Zeker nu we bovengronds ook steeds meer wateroverlast ervaren, door allerlei oorzaken, is het noodzaak dat het onder de grond op orde is. BGZ had nog wel vragen over de voorfinanciering die is gedaan met behulp van subsidie. Afgelopen zomer hebben de coalitiepartijen de rioolbelasting verlaagd, en uit de cijfers blijkt dat de kosten voor inwoners de komende jaren weer gaan oplopen.De volgende beeldvormende raadsvergadering staat gepland op donderdag 28 oktober as.. U heeft dan de mogelijkheid tot inspreken over industrieterrein Zevenhont Midden.

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws