Raadpraat

Raadpraat

Gisteren veel besproken tijdens de raadsvergadering: de meest besproken punten op alfabetische volgorde 😉

Genemuiden: BGZ fractielid Sander Hartman stelde het College vragen over de de verkeerssituatie nabij Tag West. De verkeerssituatie loopt daar de spuigaten uit en dat is niet de eerste keer dat er daar ‘van alles mis gaat”. Er is door BGZ gevraagd om een alternatief zoals bijv een tijdelijke ‘noodbrug’ , De keuze van college wordt een alternatieve route. Daarbij meldde het college dat er wellicht versnelling in de werkzaamheden komt, zodat de duur van werkzaamheden (deels) verkort kan worden. De alternatieve route die zal worden gecreëerd zal vanaf de Prikker naar Taghof komen waardoor er langs de Johannes Calvijnschool gereden kan worden. De kosten die dit met zich mee zal brengen, waaronder verkeersregelaars nabij de school, komen voor rekening van de OCG, zo vertelde de portefeuillehouder gisteren.

Hasselt: het eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat. BGZ voorziet de komende tijd dat het college klem blijft zitten tussen een ‘hoop heisa en herinrichting’ . BGZ is er ook na gister niet van overtuigt dat het de oplossing is. In onze eerdere column in de Stadskoerier heeft u kunnen lezen waarom niet. Dat zit vooral in het feit dat er geen inzicht is in inrichting van de Hoogstraat en, wellicht nog belangrijker, een aantal wegen nabij het centrum krijgen substantieel meer verkeer voor hun kiezen, zonder dat daar verkeerskundige maatregelen genomen worden. Bijvoorbeeld; de van Nahuysweg (achterzijde JustitieBastion) krijgt op basis van eerder onderzoek 1500-2000 verkeersbewegingen voor haar kiezen. Dat terwijl de weg als verlengede van de ontsluiting (nieuwe parallelweg Bodewes) dienst gaat doen waar ook nog eens 50 parkeerplaatsen aan gesitueerd zijn en wij als BGZ een verkeersinfarct voorzien nabij de Veerpoort . Auto’s met boottrailers, caravans etc. blijven door het centrum kunnen rijden, daar waar in voorgaande jaren nu juist dat niet meer wenselijk was. Wordt vervolgd….

Zwartsluis: de nieuwbouw van het zwembad (en de renovatie van Bestevaer). Het grote deel van de raad was het er over eens dat de beschikbare rapporten onvoldoende belichten wat de (on) mogelijkheden en voor- of nadelen zijn wanneer we het bad in Zwartsluis op een geheel andere locatie weer bouwen. De sportvelden en locatie Kronenberg zijn hierbij uitvoerig besproken. Het agendapunt is aangehouden en de raad zal het college opdracht geven dit op korte termijn inzichtelijk te maken. Bouwen op een ander locatie kan namelijk ook betekenen dat er meer ruimte komt voor woningbouw, waar Zwartsluis en Zwartewaterland, de nodige behoefte aan hebben.