Raadpraat

Raadpraat

Gisteravond besprak de Raad van Gemeente Zwartewaterland in eerste termijn de begroting. BGZ had het College afgelopen zomer 6 financiële tips gegeven. Eén daarvan betrof de Omgevingsdienst waar we jaarlijks een flinke financiële bijdrage aan leveren. Het is de dienst die o.a. toezicht houdt en controles uitvoert bij bedrijven. Het zijn de experts als het gaat om veiligheid en luchtkwaliteit. BGZ gaat er van uit dat voor die grote financiële bijdage die we leveren aan de Omgevingsdienst IJsselland de gezondheid van onze inwoners gewaarborgd wordt.

Inwoonster mevr Crum-Pleijsier sprak de raad toe over goed idee aangaande inzameling luiers – en incontinentiemateriaal. Over twee weken, bij de tweede termijn, komt de raad hier op terug.