Raadpraat —nieuws over de priklocatie, parkeerproblemen de Nieuwesluis en de detectielussen Vaartweg-

Raadpraat —nieuws over de priklocatie, parkeerproblemen de Nieuwesluis en de detectielussen Vaartweg-

Afgelopen donderdag tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering, een nieuwe manier van werken, gaf de wethouder aan dat het Teeuwland de mogelijke nieuwe priklokatie wordt. Net voor de zomer stelde BGZ, naar aanleiding van zorgen van inwoners, hier het college vragen over.Enige weken geleden bleek dat de ROVA haar taken niet goed kon uitvoeren in de wijk De Nieuwesluis in Zwartsluis vanwege te veel geparkeerde auto’s in de straat. Al een aantal jaren kent deze wijk parkeerproblemen. De wethouder gaf op vragen van BGZ aan dat er binnenkort 10 extra parkeerplaatsen worden gecreëerd nabij Taanderij/ Scheepsvaartlaan.En dan de detectielussen op beide kruisingen aan de Vaartweg in Hasselt. Sept 2019 voeg BGZ het college of het juist was dat deze defect waren en zo ja of deze gemaakt zouden kunnen worden i.v.m. de veiligheid en doorrijmogelijkheden (van o.a. ook motorrijders). Hierop antwoordde het college positief en deze reparatie zou gelijktijdig plaatvinden met de asfalterings-werkzaamheden van de Vaarweg in september 2020, 1 jaar later dus. Eind november 2020 heeft BGZ aan de wethouder gevraagd of de detectielussen gerepareerd waren (inwoners hadden hun twijfels) en ook hierop antwoorde de wethouder positief. Onze verbazing was dan ook groot toen net na de recente zomervakantie het persbericht kwam dat de Vaartweg in Hasselt ‘ op de schop gaat’ om zo de veiligheid te verbeteren èn dat ook de detectielussen gerepareerd worden….. Afgelopen donderdag vroeg BGZ naar deze gang van zaken. De wethouder had wat moeite met onze vragen. Op de vraag of de detectielussen op de kruisingen Vaartweg volgende week nu daadwerkelijk gemaakt gaan worden was zijn antwoord ; ‘ Ja’! September 2022 maar weer eens vragen…..😉