Raadpraat – Waar hadden we het over?

Raadpraat – Waar hadden we het over?

Hoofdmoot donderdagavond van de Raadsvergadering was de RES, de Regionale Energie Transitie en de daarbij door de gemeente aangewezen zoekgebieden. Hierover sprak ook een inwoonster de raad toe.Door het College werd de stand van zaken doorgegeven over de welbekende uitrit en bij de behandeling van het Dashboard van het Sociaal Domein kreeg de raad te horen dat er niet 2 maar 8 gezinnen in Zwartewaterland wellicht gedupeerd zijn in de kindertoeslagaffaire.De zoekgebieden voor de RES, of liever gezegd; in welk gebied denkt de gemeente windmolens en zonneparken te kunnen realiseren en, minstens zo belangrijk, op welke wijze kunt u daar als inwoner over meepraten, meedenken en meebeslissen. Dat bracht ook de inspreekster naar voren. Samen met omwonenden tot een gedragen plan komen.De gemeente heeft heeft daarvoor een communicatieplan opgesteld. Vorig jaar, net voor het zomerreces, hebben het CDA en BGZ daar nadrukkelijk om verzocht. Het plan dat er nu ligt, is op hoofdlijnen. Wat BGZ betreft had het plan concreter gemogen omdat daarin nu de zg. tijdlijn ontbreekt, m.a.w. “hoe-wat-waar en wanneer” wordt er met u gecommuniceerd. En nu dringt de tijd. Eind juni dit jaar moet de gemeente e.e.a. wel inzichtelijk hebben om de plannen richting de provincie te verantwoorden. Het College gaf op vragen van de Raad aan zeer binnenkort te komen met een tijdlijn waarin zorgvuldigheid centraal staat.Het agendapunt m.b.t. parkeren in Zwartsluis, geagendeerd door BGZ en de VVD werd, “omwille van de tijd” wederom doorgeschoven. Of dat ligt aan de vele (kritische) vragen van raadsleden of aan de (zéér) uitgebreide beantwoording van de wethouders tijdens de vergaderingen laten we in het midden.Tot slot heeft BGZ o.a. gevraagd aan het College wat de gemeente voor lokale ondernemers kan betekenen die hun zaak zijn opgestart in 2020 en die niet in aanmerking komen voor welke regeling van uit het Rijk dan ook. Opvallend was ook dat er wederom zienswijzen tegen de Omgevingsvisie zijn ingediend. Inwoners maken zich zorgen over hoe hun directe leefomgeving er op (korte) termijn gaat uitzien. BGZ ziet het als haar taak om het College te blijven attenderen inwoners ook hierin centraal te stellen.