Raadpraat

Raadpraat

Gister was het wereldfietsdag… en dus vroeg BGZ aan de wethouder hoe het staat met het geplande fiets(snel)pad van Hasselt naar Genemuiden en v.v. Dit fietspad zou wellicht komen binnen de Visie van de landschappelijke inpassing uitbreidingen Zevenhont. We hebben de toezegging dat het pad er komt alleen nog niet wanneer. Dat zal worden vastgelegd in het bestemmingsplan en gerealiseerd worden wanneer alle bouwwerkzaamheden gereed zijn.Ook vroeg BGZ naar duidelijkheid wanneer het gaat om de groenstroken. Wordt het nu een 30m groenstrook of 30m water èn groen? En wie is er straks verantwoordelijk voor het behoud van deze stroken? Uit antwoord blijkt dat dat bijna overal de gemeente is.De groenstrook tussen het toekomstige zonnepark en Zevenhont-Zuid moet nog geborgd worden.De CO2 reductie net als stikstof-problematiek zal in het bestemmingsplan (wellicht dit najaar) zijn ‘vaste’ vorm krijgen al blijft het een lastige puzzel, zo lichtte de wethouder toe.-Voor de tweede keer werd het arbeidsmigranten-vraagstuk behandeld. Zoals we eerder aangaven echter (nog) geen oplossingen voor de parkeerproblematiek en het beschikbaar komen van mogelijke starterswoningen.Het onderzoek Evaluatie reclamebelasting Genemuiden heeft BGZ net als de PvdA en de VVD geagendeerd voor de volgende vergadering van 17 juni. BGZ heeft destijds aangegeven om het verzoek van het ondernemersfonds om de bijdrage via de gemeentelijke belasting te heffen te honoreren maar met een evaluatie na 1 jaar. Die evaluatie ligt er nu en daar gaan we graag het debat over voeren met de portefeuillehouder en de raad.