Raadproat!

Raadproat!

Waar ging het over in de Raad?Hondendrollen kunnen in de juiste afvalbak en het bouwtempo Tag West moet omhoog. Dit was de uitkomst van de vergadering van de Raad. Het derde onderwerp, de 45 sociale huurwoningen De Meente, is verplaatst naar een volgende vergadering. Dit omdat volgende week donderdag er eerst nog een openbare informatieavond zal plaatsvinden. De raadsvergadering bood ruimte om de bijdrage in streektaal te doen. BGZ koos er voor om luisteraars en kijkers welkom te heten in gebarentaal. Ook informeerde BGZ bij de burgermeester naar de situatie omtrent Corona in onze gemeente. Weet u nog? Social Media stond er bol van; ergernis alom over rondslingerende hondendrollen in onze gemeente. BGZ is blij, we hameren er al 2 jaar op, dat eindelijk de hondenbelasting deels zal worden ingezet als doelbelasting; afvalbakken voor de hondenuitwerpselen, hondentoiletten en hondenuitlaatroutes. We hebben de wethouder de suggestie gedaan alle hondenuitlaatroutes (digitaal) inzichtelijk te maken voor alle inwoners en bezoekers van Zwartewaterland.Raadsbreed is de motie ondersteund om het bouwtempo op het TAG-West omhoog te krijgen. Er zouden zoā€™n 47 woningen per jaar opgeleverd moeten worden en daar loopt het huidige tempo (flink) op achter. Het plan dat door de raad 15 jaar geleden omarmt werd, had al af kunnen zijn. De woningbehoefte is groot. Gemeentebreed ziet BGZ graag dat er niet enkel naar plancapaciteit m.b.t bouwen/wonen wordt gekeken. Om de druk op de woningmarkt te verlagen, heeft BGZ de wethouder gevraagd vooral te kijken naar kansen en uitvoerbarheid. Niet enkel juist bouwen in het juiste tempo. Benut ook kansen en mogelijkheden wanneer het gaat om herbestemmen en schuw zo mogelijk het verplaatsen van (maatschappelijk) vastgoed niet. De wethouder gaf aan daar raadsbreed nog over te willen praten. (Fotoā€™s pexels.com)