Raadscolumn

Raadscolumn

Participeren, communiceren en polariseren. Drie woorden die op dit moment in onze taal veelvuldig worden gebruikt, zijn dit de woorden van 2023? Polariseren is een woord waar de fractie van BGZ ver van wil blijven. Bedenk dat woorden gevolgen hebben. Mensen gaan ernaar handelen.

Communiceren wordt vaak vergeten. Ook in de gemeenteraad doe we daaraan mee. Hoe bereiken we onze inwoners, praten we niet te veel ā€˜moeilijkeā€™ taal en vergeten voor wie we op die stoel zitten? Zo vragen wij wel aan onze inwoners om actief over plannen mee te praten, of andere oplossingen en creatieve ideeĆ«n in te brengen. Dat noemen we participatie maar wat houdt dat in?

Op 1 januari wordt de Omgevingswet ingevoerd. Nieuw is deze al lang niet meer, hij is jaar op jaar uitgesteld. Maar biedt wel meer ruimte voor, daar heb je het woord weer, participatie. Er zijn regels hoe de inwoners mee kunnen denken en praten, participatie dus, over de ideeƫn en plannen van de overheid. Door aan participatie te doen, krijgt de initiatiefnemer, zoals de gemeente, een beeld van wat de omgeving vindt van zijn project. Het gaat hierbij niet alleen om omwonenden. Afhankelijk van het initiatief kan de initiatiefnemer de mening van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen inwinnen.

Met de komst van de Omgevingswet moet een overheid bij bepaalde plannen aangeven wie zij hierbij heeft betrokken, wat de uitkomsten daarvan zijn, hoe deze zijn verwerkt in het plan en hoe ze invulling heeft gegeven aan haar eigen participatiebeleid. Voor initiatiefnemers, dat kunt u of wij ook zijn, is participatie in beginsel geen inspanningsverplichting. Participatie is een aanvraagvereiste. De initiatiefnemer moet dus aangeven wat hij aan participatie heeft gedaan. Maar op welke manier hij daar invulling aan geeft, is een eigen keuze. Hij kan ook aangeven waarom er juist geen participatie is uitgevoerd, communiceren dus.

Feit is dat de Omgevingswet wel aangeeft wat er aan participatie moet worden gedaan. De fractie van BGZ begrijpt heel goed dat participatie simpeler lijkt dan dat het is en niet alles oplost. Maar misschien wel dat we eerder op de hoogte zijn van plannen en vĆ³Ć³rdat ze onherroepelijk zijn.

Daarom, aarzel nooit om te vragen. Hetzij op het gemeentehuis of aan een raadslid om je wegwijs te maken. Blijven communiceren en samen een oplossing zoeken. Laten we dat afspreken voor 2024.

De fractie van BGZ wenst u allen heel goede feestdagen.

Fractie BGZ