Raadscolumn BGZ: ‘Actief meedenken en doen’

Raadscolumn BGZ: ‘Actief meedenken en doen’

Met de kerst ‘voor de deur’ is ook het einde van raadsjaar 2018 in zicht. Het was voor BGZ een dynamisch jaar, een nieuwe partij, verkiezingen en dankzij u, de kiezers, mogen we deel uitmaken van de raad. Dit om op te komen voor de belangen van u als inwoners.
BGZ bestaat deze maand één jaar. In ons verkiezingsprogramma hadden wij opgenomen dat de tijd van ‘Wij weten wat goed voor u is’ achter ons moet liggen.

‘Hoe kunnen wij u helpen’? en het vroegtijdig betrekken van inwoners en belanghebbenden zou de norm moeten zijn. Met het opzetten van beleid en het daadwerkelijke toepassen van inwonersparticipatie denkt BGZ dat de gemeente u als inwoner passender en daarmee beter van dienst is.

Zo werd er vorige week op het gemeentehuis een informatiebijeenkomst gehouden over hoe inwoners actief mee te laten denken en doen. Er is gepraat over hoe met inwoners te komen van ‘meepraten en denken over publieke zaken’ (inwonersparticipatie) tot ‘het structureel overnemen van publieke taken als inwoners’ het z.g. Right to Challenge. Dit recht is een systematiek waarbij een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten structureel kunnen overnemen wanneer zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Met als doel mèt elkaar de lokale leefomgeving een stukje mooier te maken.

Ook in het coalitieakkoord (gemeentelijk en landelijk) is dit Right to Challenge opgenomen. De regering zal voor eind van dit jaar met een landelijke regeling hiervoor komen, de gemeenten dienen vervolgens ook lokaal hieraan vorm te geven.

Naast het invoeren van deze principes in de gemeentelijke organisatie zien wij in het gemeentelijke politieke landschap dat onze collegapartijen binnen de raad deze principes ook proberen te omarmen om de inwoners actief te betrekken. Als partij zien wij dat als compliment en blijkbaar zijn wij ook een inspirator voor menig politieke partij.

Als BGZ hebben wij er vertrouwen in dat inwoners, initiatiefnemers en overheden mèt elkaar verder kunnen komen. Heeft u punten die een aanwinst zijn voor onze buitengewone gemeente of nu toch eens eindelijk geregeld moeten worden, neem dan contact met ons op: www.facebook.com/bgzlijst7 of info@buitengewoonzwartewaterland.nl

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een goed nieuwjaar!

Kira Fijn-Bulten
Raadslid 
BuitenGewoon Zwartewaterland