Raadscolumn BGZ: ‘Ruimte’

Raadscolumn BGZ: ‘Ruimte’

Ook leuk op de donderdag 😉

Even een woensdag-weetje: in de ruimte zweven bijna 2 miljoen deeltjes afval. Tienduizenden grote en kleine stukken materiaal. Samen goed voor vijfeneenhalf miljoen kilo afval. Allemaal ruimterommel dat de afgelopen 60 jaar is achtergebleven na ruimtemissies of afkomstig is van (oude) satellieten. En wanneer die ruimterommel blijft toenemen, dan is er over een aantal jaar geen doorkomen meer aan. Geen ruimtereis kan er dan nog gemaakt worden zonder geraakt te worden. Gelukkig zijn er knappe koppen die daar een plan voor maken.

Voor de Zwartewaterlandse ruimte is er door de gemeente ook een plan gemaakt; het Buitenruimteplan. En daar waar de ruimte boven ons maar voor weinigen te bezoeken is, wil de gemeente de buitenruimte hier voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk maken. Vanuit de gedachte bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (BOSS) staat in het plan hoe de buitenruimte multifunctioneel ingezet kan gaan worden.

Veel inwoners, waaronder basisschoolleerlingen, ouderen en ook hondenbezitters, hebben meegedacht over de invulling van het plan. Meer bankjes bij bijv. speelplaatsen zodat jong èn oud elkaar kunnen ontmoeten.

Verheugd waren wij te lezen dat er ook gehoor gegeven is aan de wens van inwoners waar het gaat om het voorkomen van overlast door honden. Hondenafvalbakken zullen worden geplaatst en geleegd en er zal tevens worden voorzien in afvalzakjes. Zo voorkomen we drollenrommel en houden we de ruimte hier schoon en toegankelijk. Ook zullen hondentoiletten onderhouden gaan worden en daar waar in de buitenruimte gewenst, plaatst men verbodsbordjes. Honden kunnen ook op eigenaren weer van positieve invloed zijn en een aanleiding zijn om te bewegen en te ontmoeten tijdens hun ommetjes.

De eerstvolgende raadsvergadering zal het plan worden voorgelegd aan de raad. BGZ hoopt dat u nog vaak een vrijetijdsreis kunt maken in de Zwartewaterlandse buitenruimte.

De fractie van BuitenGewoonZwartewaterland