Raadspraat; Privatisering Kinderboerderij De Taghof. Genemuiden

Raadspraat; Privatisering Kinderboerderij De Taghof. Genemuiden

De fractie van BGZ heeft tijdens de laatste raadsvergadering zich zorgen gemaakt over het proces rondom de op handen zijnde privatisering van de kinderboerderij . Zo bleek dat communicatie over sommige zaken niet tot ondermaats is. Er zijn plannen tot privatisering van de kinderboerderij De Taghof al sinds 2017! We zijn sindsdien 7 jaar verder en het enige dat duidelijk wordt is het achterstallig onderhoud, waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zich opstapelt! BGZ maakt zich daarover grote zorgen en Kira Fijn heeft het College om duidelijkheid gevraagd. Maar de enige duidelijkheid is dat er een plan van aanpak komt, maar hoe en wanneer is nog in nevelen gehuld. Wordt vervolgdā€¦.