Reactie Albert Coster op artikel in de Stentor van 26/2/2020

Reactie Albert Coster op artikel in de Stentor van 26/2/2020

Reactie Albert Coster op artikel in de Stentor van 26/2/2020

De bewering in de Stentor dat ik voor permanente bewoning op de Molenwaard zou zijn, is uit de duim gezogen.

Wat is wel waar?
In het kader van burgerparticipatie hebben we als college een inventarisatie uitgevoerd onder alle eigenaren van de recreatiewoningen op het recreatiepark De Molenwaard.

Uit deze inventarisatie kwam als resultaat dat de overgrote meerderheid van de eigenaren voor dubbelbestemming was. (red: Recreatief en permanent wonen mogelijk maken, variant 4)

De coalitiefracties CU en SGP hadden hun keus allang bepaald om als oplossing voor de Molenwaard, de molensteen waar ze al jaren last van hebben, te kiezen voor variant 1 (conserveren) omdat het hun visie is dat de Molenwaard recreatiepark moet blijven.

Toch wilden deze fracties niet dat er een onderzoek uitgevoerd zou worden naar het Toekomstperspectief en Vitaliteit van het recreatiepark De Molenwaard. (red: om te zien of het Ć¼berhaupt kansrijk zou zijn om de Molenwaard een echt vakantiepark te laten zijn)

Een met zorgvuldigheid onderbouwde keuze voor variant 1 (conserveren) is, zonder dit onderzoek, naar mijn idee niet mogelijk.

Voor het volledige verhaal zie de tekst onder en of afdruk uit Stentor van 27/2/2020 bijgevoegd.

________________________________________________

Geachte redactie, naar aanleiding van de berichtgeving in de Stentor hedenmorgen en op RTV Oost zie ik mijzelf genoodzaakt te reageren op de tendentieuze berichtgeving m.b.t. recreatiepark De Molenwaard. Ik ga er van uit dat u ook voor mijn reactie plaatsmaakt in/op uw verschillende mediakanalen.

De bewering in de Stentor dat ik voor permanente bewoning op de Molenwaard zou zijn, is uit de duim gezogen.

Wat is wel waar?
In het kader van burgerparticipatie hebben we als college een inventarisatie uitgevoerd onder alle eigenaren van de recreatiewoningen op het recreatiepark De Molenwaard.
Deze inventarisatie had een enorm hoge response.

Uit deze inventarisatie kwam als resultaat dat de overgrote meerderheid van de eigenaren voor dubbelbestemming was. Hun beweegreden voor deze keuze was dat ze er vanuit gaan dat dubbelbestemming geen hinder zou opleveren voor de jachthaven.
Ondanks deze uitkomst hebben we ervoor gekozen om juist alle varianten te laten toetsen op alle ruimtelijke aspecten.

Uit deze onderzoeken( als je deze zou kunnen inzien) blijkt dat met wat aanpassingen en maatwerk alle varianten technisch mogelijk zijn. De financiƫle uitvoerbaarheid kent wat hobbels (waarover ik aanvullende kritische vragen heb gesteld) en de provinciale regels zouden wat uitzonderingen opleveren. Echter een tussentijdse evaluatie afgelopen december van de provincie Overijssel over het Toekomstperspectief en Vitaliteit van de recreatieparken in het Vechtdal, geeft aan dat meerdere gemeenten worstelen met de datumgrens van 2003 die provincie als eis stelt. De provincie komt voor het zomerreces 2020 hierop terug.

De coalitiefracties CU en SGP hadden hun keus allang bepaald om als oplossing voor de Molenwaard, de molensteen waar ze al jaren last van hebben, te kiezen voor variant 1 (conserveren) omdat het hun visie is dat de Molenwaard recreatiepark moet blijven.
Toch wilden deze fracties niet dat er een onderzoek uitgevoerd zou worden naar het Toekomstperspectief en Vitaliteit van het recreatiepark De Molenwaard.

Een met zorgvuldigheid onderbouwde keuze voor variant 1 (conserveren) is, zonder dit onderzoek, naar mijn idee niet mogelijk.

Daarnaast is conserverend vaststellen anders dan misschien verwacht nog niet zo eenvoudig als de naam misschien doet vermoeden. Je moet letterlijk de huidige situatie vastleggen en dat betekent planologisch en juridisch ook in deze optie nog al wat. Vandaar mijn grondige onderzoek.

Met vriendelijke groet,
Albert Coster