8. Recreatie & Toerisme

Het Zwartewater doorkruist de drie kernen van onze gemeente en is vaak gezichtsbepalend. Zwartewaterland zou zich daarom moeten kenmerken als gemeente met aantrekkelijke plekken aan de rivier, vanuit de natuurrijke omgeving en vanuit de stad. Het aanbod van bijna 100 rijksmonumenten, waterrecreatie en mooie fiets- en wandelroutes in combinatie met de historie van elk van de drie kernen, biedt Zwartewaterland volop mogelijkheden en kansen voor recreatie en toerisme.

Onze speerpunten:

  • Mogelijk maken van een kwalitatief, aantrekkelijk toeristisch en recreatief aanbod.
  • Zichtbare en kwalitatief goede (toeristische) fiets- en wandelpaden.
  • Budget ook reserveren voor lokale marketing.

Toelichting

Recreatie & Toerisme
Zoveel mensen zoveel wensen; ‘de’ recreant bestaat niet. Echter, onze gemeente heeft een rijke historie en kent vele unieke monumenten. Dàt, samen met de mogelijkheden aan waterrecreatie en mooie fiets- en wandelroutes maakt dat onze gemeente een prima aanbod heeft voor de dagrecreatie. BGZ ziet het belang van dagrecreatie en wil dit stimuleren zowel inhoudelijk als logistiek. Het gebruik van de fiets voor bezoekers van Zwartewaterland willen wij stimuleren. BGZ wil de fietsende bezoeker en haar inwoners voldoende mogelijkheden bieden om de kernen en dorpen in het buitengebied aan bezoekers te laten zien. BGZ zet zich in voor zichtbare en goed aangegeven fietsroutes en fietspaden moeten van goede kwaliteit zijn.

Voor een toerist zijn een schone en veilige omgeving met daarbij het karakter van de plaats belangrijke sfeeraspecten. Een divers cultuuraanbod, leuke evenementen samen met daags voldoende keuzes uit horecagelegenheden, maken dat een toerist Zwartewaterland weet te vinden. De inzet van plaatselijke initiatieven om meer toeristen naar onze gemeente toe te trekken, is daarbij van groot belang en willen wij daarom ondersteunen. De gemeentelijke visie van recreatie en toerisme dient volgens BGZ daarop gericht te zijn.