Samen werken aan een veilig Zwartewaterland, nu en in de toekomst

Samen werken aan een veilig Zwartewaterland, nu en in de toekomst

“Het is belangrijk dat iedereen in Zwartewaterland veilig en prettig kan wonen.”

Leefbaarheid, veiligheid en wonen zijn de drie meest gekozen “reisbestemmingen” door de inwoners van Zwartewaterland in Reisbureau Kijk ’38. Aandachtspunten voor de op hande zijnde Omgevingsvisie voor Buitengewoon Zwartewaterland om mee aan de slag te gaan.

Tijdens de informatiesessie in januari 2019 is de gemeenteraad meegenomen in het concept Integraal Veiligheidsplan. Het belangrijkste uitgangspunt voor het opstellen van dit plan is het coalitieakkoord 2018 – 2022.


De politie, gemeente en andere partners kunnen het niet alleen.
Om Zwartewaterland veiliger te maken is de hulp van inwoners, toeristen en ondernemers essentieel. Per situatie kunnen deze groepen acties ondernemen om samen Zwartewaterland veiliger te maken.

Veilige woon- en leefomgeving
Het aantal woninginbraken is in 2018 verdubbeld ten opzichte van 2017.
Hoe gaan we woninginbraak tegen?

Bewustwording vergroten, pakkans vergroten, vergroten beschikbaarheid en zichtbaarheid wijkagenten, meer inzet op toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

U heeft invloed op het aantal woninginbraken!

Meld uw buurt aan op een whatsapp groep op wabp.nl

Met extra ogen en oren heeft de politie meer informatie. Meld een verdachte situatie, zoals een vreemde auto, een groep onbekende mensen, verdacht gedrag en bel de politie.

Integriteit en Veiligheid
Een hennepkwekerij is een gevaar voor een hele wijk. Daarom wordt bij het oprollen van een kwekerij altijd de media ingelicht om de inwoners mede bewust te maken van de risico’s. De politie heeft bij een vermoeden van een hennepkwekerij speciale warmtecamera’s om een beter beeld te krijgen en eventueel over te gaan tot actie.

Helaas heeft de politie niet de capaciteit om heel Zwartewaterland af te rijden om te meten. De politie is hierbij afhankelijk van de meldingen van u! Meldingen kunnen ook anoniem gedaan worden via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

(Jeugd)zorg en Veiligheid
In onze gemeente is er veel aandacht voor de drugs- en drankproblematiek onder jeugd. Het aantal meldingen is verdubbeld in 2018 ten opzicht van 2017. Bewustwording en signalen leren herkennen door ouders is een aandachtspunt voor de hulpverlening. Hulp vragen door ouders aan professionals is de eerste en de meest effectieve stap. Dit is vaak een grote stap en gaat in sommige gevallen gepaard met schaamte, maar juist door deze stap toch te nemen help je de jeugdige naar een betere toekomst.

Bedrijvigheid en Veiligheid
Meldingen en aangiften zijn nodig om de pakkans te vergroten. Meld winkeldiefstal daarom altijd. Als de winkeldiefstel niet gemeld wordt, weten we het niet, kunnen we er ook niets aan doen en blijft het een probleem.

Er zijn diverse collectieven op bedrijventerreinen om deze veiliger te maken. Het is mooi om te zien dat hier veel ondernemers bij betrokken zijn en maatregelen nemen om veiliger te maken. Bij een gezamenlijk initiatief is het belangrijk dat iedereen mee doet om een zo’n groot mogelijk effect te hebben.

Fysieke veiligheid

Verkeersveiligheid kunnen we vergroten door voorlichting en opleiding. Ook het voorbereiden op eventuele rampen en crises, zoals grote droogte, vergen aandacht van alle betrokkenen

Zwartewaterland maken we SAMEN een stuk veiliger!