Taken van gemeenten overnemen op andere, slimmere of goedkopere manier? R2C

Taken van gemeenten overnemen op andere, slimmere of goedkopere manier? R2C

Gisteravond was er in het gemeentehuis een informatie avond over ‘Right to Challenge’ (R2C) ‘het Recht om uit te dagen’. Dit recht is een systematiek waarbij een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten structureel kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Met als doel met elkaar de lokale leefomgeving een stukje mooier te maken. (zie ook; www.righttochallenge.nl)

BGZ ziet deze systematiek als een vervolgstap op de inwonersparticipatie. Bij de inwonersparticipatie gaat het er vooral om dat u als inwoner mee kunt en mag praten over publieke zaken. Bij R2C gaat het er om dat publieke taken met de daarbij horende middelen, structureel worden overgenomen door (een groep) inwoners. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat ondernemers voortaan zelf het winkelcentrum schoonhouden, nadat zij een Right to Challenge hebben ingediend bij de gemeente. De winkeliers hebben zo de (financiële) middelen om snel te kunnen optreden tegen vervuiling.

Ook in het coalitieakkoord is dit R2C opgenomen. De regering zal voor eind van dit jaar met een landelijke regeling hiervoor komen. De gemeente dient hieraan vorm te geven.

Wij geloven dat inwoners, bewoners, initiatiefnemers en overheden verder met elkaar kunnen komen.

Heeft u ideeën, meld u…