Uw brief aan de gemeente(raad)’

Uw brief aan de gemeente(raad)’

Kent u die nieuwsberichtjes waarin gesproken wordt over post die na jaren alsnog bezorgd wordt op het juiste adres? Ik vind het prachtige berichtjes. Het heeft iets mystieks maar bovenal getuigt het er van dat iemand er alle moeite voor doet dat het kaartje of de brief wordt bezorgd op het juiste adres en bovendien onder de aandacht van de ontvanger wordt gebracht.

Zo werkt het ook met brieven die u als inwoner stuurt aan raadsleden. Deze brieven zijn terug te vinden onder de ‘ingekomen stukken’ als bijna laatste agendapunt op onze raadsagenda. Het zijn brieven met uiteenlopende onderwerpen. Soms wordt er door het College voorgesteld dat zij zelf die brief afhandelen en vaak staan uw brieven onder het kopje ‘voor kennisgeving aannemen’.

Als BGZ-fractie zien we het als één, zo niet de belangrijkste taak: u als inwoner vertegenwoordigen. Nou, dan lezen wij zeker uw brief en bij aanleiding stellen wij daar op z’n minst een vraag over aan het College, ook al is de raadsvergadering bijna ten einde. Vervolgens kan uw brief door raadsleden als bespreekpunt voor een volgende vergadering worden geagendeerd. U vertegenwoordigen is hoe dan ook een voorwaardelijk ingrediënt dat niet mag missen in onze werkethos.

Onder datzelfde agendapunt van ‘ingekomen stukken’ staan ook brieven van het College aan de Raad(sleden). Veelal informerende brieven. Zo werden wij afgelopen raadsvergadering geïnformeerd over de afhandelingstermijn van brieven. Brieven die de gemeente ontvangt van u als inwoner. Dat het afhandelen van ingestuurde brieven steeds langer duurt. Nou kan dat allerlei (legitieme) redenen hebben, echter, nu werd er aangegeven dat de belangrijkste verklaring schuilt in het ‘onvoldoende gedisciplineerd administratief afhandelen van stukken’….

Nu sprak ik in een eerdere column over samen. Samen ons richten op de samenleving. Zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn. In onze BGZ-beleving betekent dat uw brief niet (tijdelijk) genegeerd wordt en je als inwoner niet (heel lang) in de wacht wordt gezet. Daar is niets mystieks aan. Dat hoort gewoon bij verantwoordelijkheid en werkethos.

BGZ is en blijft er voor u. Wij ontmoeten u graag, al dan niet digitaal.

Kira Fijn
BGZ