Veiliger oversteken in Zwartsluis.

Veiliger oversteken in Zwartsluis.

Eindelijk is het zover. BGZ vroeg medio 2018 al of er wat gedaan kon worden aan o.a. het veilig maken van het oversteken van de N334 t.h.v het centrum in Zwartsluis. Komend najaar zullen er tijdens groot onderhoud door de Provincie Overijssel ook ‘kleine’ verbetermaatregelen uitgevoerd worden.

Raadsbreed vanuit Zwartewaterland is hiervoor in 2019 nogmaals aandacht gevraagd bij de Provincie en omdat ook de oversteeksituatie nabij het Zorgcentrum De Schans ter sprake kwam, heeft BGZ contact daarover gehad met Provinciale Statenleden van o.a. 50 Plus.

De volgende maatregelen staan gepland:

-N334 t.h.v. oversteek bij de begraafplaats, extra attentie op de oversteek met een gele coating en markering, brede-vlakke oversteek, extra schrikhekken en waarschuwingsborden.
-N334 kruising Berkenlaan/Schoolstraat, extra attentie op het kruisingsvlak met een gele coating en markering.
-N334 rotonde N334 – Weteringallee/Zomerdijk, rotonde inrichten conform CROW richtlijnen incl. voetgangersoversteekplaatsen
-N331 uitrit hotel Zwartewater, creëren van een fietsoversteekplaats.
-N331 t.h.v. Agnieten College tot aan de komgrens wordt de weginrichting aangepast aan 50 km/uur inrichting.
-N334 kruising Buitenkwartier/Nieuweweg, extra attentie op het kruisingsvlak met een gele coating en markering.
-N334 t.h.v. brandweer tot aan de komgrens, weginrichting wordt aangepast aan 50km.