Waar gaat uw geld heen?

Waar gaat uw geld heen?

“Komende donderdag staat de programmabegroting op de agenda van de Raad. De programmabegroting is meer dan een financieel stuk. In deze begroting staat wat de inkomsten zijn en hoe de gemeente dit geld wil gaan uitgeven. Hiervoor wordt het verdeeld over een aantal programma’s (thema’s), zoals bijvoorbeeld Dienstbaarheid waaronder onder andere samenwerking met inwoners en communicatie, een Mooi en Duurzaam Zwartewaterland waaronder onder andere veiligheid, ondernemersvriendelijkheid en levendige en vitale centra.

Kortom, de programmabegroting is de vertaling naar concrete activiteiten, prestaties, middeleninzet en belastingtarieven voor het komende jaar, met een doorkijkje naar de ten minste drie jaar daarna. Zo is bijvoorbeeld te lezen dat afvalstoffenheffingen voor 2019 op hetzelfde niveau kunnen worden vastgesteld als in 2018 en dat de hoogte van leges veelal door het Rijk zijn vastgesteld. Zo zijn dus een aantal thema’s ingevuld en een aantal nog niet.

Zo gaan we bijvoorbeeld een ambitieuze fietsagenda op- en vaststellen. Daar horen natuurlijk goed onderhouden en op de juiste plaats aangelegde fietspaden bij. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd met ons mee te denken. Waar raakt u nu fietsend de weg kwijt door het ontbreken van bewegwijzering? Waar rijdt u met regelmaat de banden lek vanwege een minder goed onderhouden fietspad? Waar mist u een fietspad? En wat dacht u van de leefbaarheidsplannen? We gaan bijvoorbeeld inventariseren of, waar en welke behoefte er is aan goede hangplekken voor jong en oud en wij willen graag weten wat er nu voor zorgt dat we ons als inwoners veilig voelen in onze omgeving. Heeft u een idee? Meld het ons. BGZ is te vinden via onze website, social media, een belletje of gewoon in het gemeentehuis elke maandag in de week voorafgaand aan de raadsvergadering. Wij maken tijd en ruimte voor u.”

Eelko Felix
BGZ