Warme chocomelk van BGZ op de markt

Warme chocomelk van BGZ op de markt

Afgelopen dagen trotseerden Sander Brouwer en Evert van Dijk namens BuitenGewoon Zwartewaterland de kou. Zij stonden dinsdag op de markt in Genemuiden om er warme chocomel uit te delen. Ook vrijdagavond waren ze actief op de ijsbaan. Dit om de nieuwe politieke partij BGZ een persoonlijk gezicht te geven in Genemuiden en om een klankbord te zijn voor wat er onder de inwoners leeft. BGZ staat voor een grotere betrokkenheid bij de inwoners en een pro-actieve communicatie. En, dit niet alleen in verkiezingstijd. Wat is nu een betere plek om rechtstreeks onder de mensen te zijn dan op de markt of ijsbaan.

Evert van Dijk (57) en Sander Brouwer (62) zijn voor velen geen onbekenden in Genemuiden. Evert is vooral bij de jongeren bekend door zijn jarenlange, op vrijwillige basis, inzet als toezichthouder bij Keet de Kolk. Onlangs werd er -als dank hiervoor- het Evert-van Dijk plein bij Keet de Kolk onthuld. Sander Brouwer is als bestuurslid en vrijwilliger actief bij SCEG en SAM-park. Daarnaast staan beide heren op de kandidatenlijst van BuitenGewoon Zwartewaterland.

Van Dijk: “Bij persoonlijk contact kun je meteen inhaken op vragen of veronderstellingen die er zijn. Er werd bijvoorbeeld gesuggereerd ‘BGZ is toch een Hasselter partij?’. Dat is echter een verkeerde veronderstelling. Er zijn kandidaat raadsleden en achterban uit zowel Genemuiden, Zwartsluis, Mastenbroek en Hasselt.” Brouwer vervolgt, “Ook werden er vragen gesteld over de omgang met de plaatselijke ondernemers. BGZ is van mening dat er voldoende ruimte moet zijn om ‘echt’ te ondernemen en waar mogelijk en wenselijk de lokale regelgeving hierop aan te passen. Scheer hierbij echter niet alle kernen over één kam, maar kijk en ga in overleg met de directe leefomgeving. Bijvoorbeeld bij verzoeken van ondernemers naar ruimere openingstijden of een andere bestemming van een pand.”

“Maatwerk dus”, gaat van Dijk verder. “We mogen trots zijn op de industrie en vooral het grote ondernemerschap binnen onze gemeente. Het zijn veelal (familie)bedrijven die veel risico’s nemen en zorgen voor veel werkgelegenheid in gemeente Zwartewaterland. BGZ is wel van mening, overigens een standpunt die we niet hebben aangetroffen in andere partijprogramma’s, om uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen te koppelen aan directe werkgelegenheid. Ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen is beperkt en er dient bewust worden omgegaan met de nu nog open ruimte en aanwezige natuur.”

“Ook werden er zorgen geuit om de financiële situatie. Kloppen de verhalen wel dat het beter gaat?” Brouwer vervolgt: “Wat inderdaad zorgen baart is dat onze gemeente sterk afhankelijk is van de opbrengsten van de grondverkoop. Volgens landelijke kengetallen worden we zelfs als ‘kwetsbaar’ gezien. Hier zullen dus maatregelen getroffen moeten worden. Het is namelijk niet uit te leggen aan inwoners dat er meer belasting betaald of voorzieningen gesloten moet worden doordat de gemeente te veel speculeert met woningbouw- of industriegrond. De gemeente dient efficiënt om te gaan met publiek geld. Elke euro kan immers maar één keer worden uitgegeven. In ons partijprogramma op de website www.buitengewoonzwartewaterland.nl staat hier trouwens meer over. Verder was er in de gesprekken veel waardering voor het naar voren schuiven van jong talent.”

De komende dinsdagen zullen Sander Brouwer en Evert van Dijk wederom aanwezig zijn op de markt in Genemuiden. Iedereen met een vraag, probleem in eigen straat of buurt of interesse in de standpunten van BuitenGewoon Zwartewaterland kan bij de kandidaat-raadsleden terecht.

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws