WATERSCHAPSVERKIEZINGEN LIJST 5

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN LIJST 5

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN LIJST 5; stem lokaal!
DE waterschapspartij waar de lokale partijen uit 12 gemeenten in Drenthe en Overijssel achter zijn gaan staan in de Drents Overijsselse Delta! Het waterschap dichter bij de inwoners brengen want die moeten gehoord en gekend worden. Bij alle projecten geldt: een goede afweging van nut en noodzaak en haalbaarheid en betaalbaarheid.