Werkzaamheden Zwartewaterbrug eind oktober en november 2019

Werkzaamheden Zwartewaterbrug eind oktober en november 2019

Op 5 september 2018 vernietigde de Raad van State het besluit van de Raad van Gemeente Zwartewaterland m.b.t. het juist vaststellen van het bestemmingsplan N331 Hasselt. Op de Zwartewaterbrug dienen geluidreducerende maatregelen genomen te worden. Deze maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van Provincie Overijssel.