www.savethechildren.nl

www.savethechildren.nl

De ingekomen stukken bij de raadsvergaderingen hebben zeker ook de aandacht van BGZ. In april zat daar een brief van www.savethechildren.nl. bij. Daarin stelde zij het volgende;

Het coalitieakkoord van de gemeente bevat de (lokale) plannen voor de komende vier jaar en is dus van grote invloed op de levens van kinderen en jongeren. Daarom roept Save the Children alle gemeenten op om hun coalitieakkoord in kindvriendelijke taal te publiceren. . BGZ vroeg aan de betreffende wethouder of dit (op themā€™s) ook mogelijk is voor Gemeente Zwartewaterland, zeker ook omdat wij sinds kort een jeugdraad hebben.

De wethouder vond het een leuk idee en pakt het op! #dejeugdheeftdetoekomstBuitenGewoon Zwartewaterland