Zwartewaterland is eruit: oud en nieuw in het zadel

Zwartewaterland is eruit: oud en nieuw in het zadel

Formateur Spoelstra en partijen bereiken collegeakkoord

De ‘bordesscène’ van het nieuwe college van de gemeente Zwartewaterland is aanstaande. Volgens formateur Tamme Spoelstra kunnen de wethouders Gerrit Knol (ChristenUnie), Maarten Slingerland (SGP) en Albert Coster (BuitenGewoon Zwartewaterland) tijdens de raadsvergadering op 31 maart ( correctie 31 mei) worden geïnstalleerd.
De drie partijen zijn er na bijna acht weken onderhandelen wel zo’n beetje uit, geeft Spoelstra aan. Het bereikte akkoord wordt deze week besproken met de andere fracties. Daarna worden de portefeuilles verdeeld.

De onderhandelaars van de drie partijen hebben elkaar op hoofdlijnen gevonden en een visie geformuleerd waar ze de komende vier jaar naartoe willen met Zwartewaterland.

Spoelstra: ,,Voortdurend is er de intentie geweest om er samen uit te komen en dat is gelukt. Er is nooit een moment geweest dat één van de partijen dreigde af te haken, ook al waren het diepgaande gesprekken en lopen de ideologieën niet altijd parallel.”

Rebels

Spoelstra, fractievoorzitter van de ChristenUnie, met vijf zetels de grootste fractie in Zwartewaterland, geeft toe dat het best wel spannend is geweest met naast de vertrouwde partner SGP, als derde partij BGZ aan de onderhandelingstafel. De nieuwkomer had in de verkiezingstijd toch een beetje het stempel van rebels en enkele (toen nog) kandidaat-raadsleden hebben een juridisch robbertje uitgevochten met het gemeentebestuur. Maar daarvan was niets te merken bij de coalitiebesprekingen. ,,BGZ is een nieuwe partij zonder historie en landelijke achterban en laat in Zwartewaterland een verfrissend geluid horen dat is opgepikt door een flink aantal kiezers”, aldus Spoelstra.

BGZ vraagt vooral aandacht voor een goede communicatie en een transparant werkend gemeentebestuur. Een goede en tijdige bewonersparticipatie bij het maken van plannen is dan ook één van de speerpunten in het coalitieakkoord. De CU-inbreng richt zich op zorg en duurzaamheid en SGP heeft onder meer veiligheid ingebracht.

Afspraken

Spoelstra zegt dat in het akkoord afspraken zijn gemaakt over het verder ontwikkelen van de drie kernen, maar ook over verkeersveiligheid, het verbeteren van het fietspadennetwerk, woningbouw en bedrijfsterreinen. ,,Daar raken we behoorlijk doorheen en om aan de expansiedrift van bedrijven te kunnen voldoen moet er de komende jaren wat gebeuren.”

Bron: Cor van Dalen